ROTA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.


English
 

SPK ve BDDK Yetkilerimiz

SPK ve BDDK Yetkilerimiz

- Nisan 2011 ‘de SPK’nın Seri:VIII, 06.04.2011 tarih 337 sayı ile ‘Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek şirketlere ve Bu şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiştir. 

 

- Ekim 2012 ’de BDDK’nın 18.10.2012 tarih 5007 sayılı Kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti yetkisi verilmiştir.

ROTA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

ROTA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Ege Bölgesi'nin turizm, sanayi ve tarımsal yatırım potansiyeli gözönüne alınarak İzmir'de kurulmuş, öncelikle Bölge'de örgütlenmesini tamamlamış olup, 2012 yılı itibarı ile değişen ortaklık yapısı ve yeni, çözüm odaklı, dinamik Yönetim Kurulu önderliğinde ülkenin her köşesinde yapılanma çalışmalarını hızlandırıp, 58 ilde 120 kişilik Değerleme Uzmanı kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir. Kurumsal kimliğini her platformda ön planda tutan ve dinamik, sektöründe yetkinliğini ve uzmanlığını kanıtlamış kadro yapısına özen gösteren Rota Değerleme A.Ş.; bölgesel ve ülke genelindeki yatırım raporlarıyla da yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların yatırımlarını yönlendirecek Rotalarını çizmeleri için kaynak olma hedefini sağlamlaştırmıştır. 

ROTA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

ROTA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

KURULUŞ YILI : 2011
ÖDENMİŞ SERMAYESİ  : 300.000 TL.
TİCARET SİCİL NO : MRK- 152637
VERGİ DAİRESİ : Bornova
VERGİ SİCİL NO : 735 069 2817

webosfer