ROTA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.


English
 

HIZMETLERIMIZ

Değerleme Hizmeti Verdiğimiz Gayrimenkuller

Taşınmazlara yönelik değerleme hizmetleri:
Arsa ve arazi, madenler, kum ve taş ocakları, maden sahaları, site, bina, villa, daire, müstakil ev, bağ evi, çiftlik evi gibi ikamet amaçlı gayrimenkuller; bina, ofis, büro, benzin istasyonu, mağaza, dükkan, depolama alanları gibi ticari amaçlı gayrimenkuller; tatil köyü, otel, motel, apart otel, konaklama tesisleri, pansiyon gibi turizm amaçlı gayrimenkuller; organize sanayi siteleri, entegre üretim tesisleri, fabrika, imalathane, atölye, depolama alanları gibi sınai amaçlı gayrimenkuller; tarımsal işletmeler, tarım arazisi gibi gayrimenkuller; toplu konut, üniversite yerleşkeleri, hastaneler, havaalanları, limanlar, marinalar, lojistik üsleri gibi özel amaçlı projeler.

Gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlenmesi hizmetleri:
Kira değeri tespiti ve kira haklarının değerlemesi, kaynak hakkı değerlemesi, üst hakkı değerlemesi. makine ve sabit kıymet değerlemesi, sınai kullanım amaçlı makine ve teçhizatlar, çimento tesisleri, rafineriler, kimyasal proses ve üniteleri,  enerji santralleri, gemiler, araç filoları.

Maddi olmayan varlıkların değerlenmesi hizmetleri:
şirketlerin gayrimenkullerine ve şirket değerlerine doğrudan etki eden; isim hakkı, marka değeri, kullanım hakkı, lisans, şerefiye gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlerinin tespit edilmesi. Maddi olmayan varlıkların bağlı olduğu gayrimenkulün değerini artırıcı etkilerinin etüdü ve belirlenmesi.

SPK mevzuatı uyarınca yapılan gayrimenkul değerleme hizmetleri;
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38/A maddesince düzenlenen gayrimenkul değerleme işleri, aynı maddenin birinci fıkrasında ”konut finansmanından kaynaklanan alacakların teminatı olan gayrimenkullerin, belli bir tarihteki muhtemel değeri” olarak tanımlanmış teminat değerlemeleri.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili;
Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı, portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi, kiraya verilen gayrimenkullerin kira değerlerinin bulunması, portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması, gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi, ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti, ortaklığa ayni sermaye olarak  konulacak taşınmazların değerinin tespiti.

Borsada hisse senetleri işlem gören şirketler ile ilgili;
Şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5'ini aşan gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde ve değerleme yapılması zorunlu işlemlerde taşınmazların değerlerinin belirlenmesi.

Yatırım Danışmanlığı:
İş fikrinin geliştirilmesi, alan analizleri, pazar analizleri, rekabet analizleri, yatırım uygunluk analizleri, proses analizleri, süreç analizleri, sistem analizleri, kaynak analizleri, konsept geliştirme, strateji geliştirme, teknoloji seçimi, finansal planlama, risk teminat etütleri, fizibiliteler, teşvikler, projelendirme, uygulama, sistem oluşturma, kaynak geliştirme, planlamalar, uygulamalar, eğitimler, ar-ge çalışmaları, ürün ve üretim geliştirme, pazar geliştirme, üretim hatlarının kurulması, makine-ekipman araştırmaları, teklif, pazarlık, satın alma işlemleri, deneme üretimleri, belgelendirme işlemleri.

Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı:
Projelendirme, uygulama, sistem oluşturma, kaynak geliştirme, planlamalar, uygulamalar, eğitimler, ar-ge çalışmaları, ürün ve üretim geliştirme, pazar geliştirme, üretim hatlarının kurulması, makine-ekipman araştırmaları teklif, pazarlık, satın alma işlemleri, deneme üretimleri, belgelendirme işlemleri.


webosfer